اقتدار پزشکی (از خشونت تا دگرفهمی)

در این کتاب تلاش کرده‌ام گفت‌و‌گویی را میان طرف‌های درگیر در موضوع اقتدار پزشکی برقرار کنم. برای این کار مجبور شده‌ام تجربه‌ی فعالیت بالینی‌ام به عنوان یک دندان‌پزشک عمومی را با جست‌و‌جوهای فکری‌ام در حوزه‌ی نظریه‌ی اجتماعی تلفیق کنم و گزارشی در این مورد فراهم آورم که اقتدار پزشکی چطور پدیدار می‌شود، چه شکل‌هایی به خود می‌گیرد و شیوه‌های مواجهه با آن چگونه است. در فصل نخست کتاب، بحث‌هایی کلی در مورد اقتدار، تعریف آن و همین‌طور شکل‌های مختلف آن ارائه کرده‌ام. اتکای این بحث‌ها در آغاز بر حوزه‌ی سیاسی است. نخست به این دلیل که اقتدار سیاسی عام‌ترین شکل اقتداری است که شهروندان هر جامعه تجربه می‌کنند و دوم اینکه پزشکی و سیاست، همانطور که در طول کتاب خواهیم دید، همپوشانی و قواعد مشترک فراوانی دارند. در فصل دوم، به زمینه‌های اقتدار پرداخته‌ام و تمرکز اصلی‌ام بر دانش به‌عنوان یکی از زمینه‌های اصلی اقتدار و اقتدار ورزیدن است. در این فصل، توضیح داده‌ام که چطور شکل‌های مختلف فهم انسان از محیط اطرافش زمینه را هم برای اعمال اقتدار و هم برای پذیرش آن فراهم می‌کند. فصل سوم در حقیقت تلفیقی از دو فصل نخست کتاب است... در فصل چهارم، اقتدار پزشکی را در درمانگاه بررسی می‌کنم ... در نهایت، در فصل آخر به نقد شکل‌های مختلف اقتدار پزشکی و ارائه‌ی پیشنهاد‌هایی برای تخفیف و مهار چنین اقتداری پرداخته‌ام. (از مقدمه کتاب)
6 /10
6

اقتدار پزشکی (از خشونت تا دگرفهمی)

در این کتاب تلاش کرده‌ام گفت‌و‌گویی را میان طرف‌های درگیر در موضوع اقتدار پزشکی برقرار کنم. برای این کار مجبور شده‌ام تجربه‌ی فعالیت بالینی‌ام به عنوان یک دندان‌پزشک عمومی را با جست‌و‌جوهای فکری‌ام در حوزه‌ی نظریه‌ی اجتماعی تلفیق کنم و گزارشی در این مورد فراهم آورم که اقتدار پزشکی چطور پدیدار می‌شود، چه شکل‌هایی به خود می‌گیرد و شیوه‌های مواجهه با آن چگونه است. در فصل نخست کتاب، بحث‌هایی کلی در مورد اقتدار، تعریف آن و همین‌طور شکل‌های مختلف آن ارائه کرده‌ام. اتکای این بحث‌ها در آغاز بر حوزه‌ی سیاسی است. نخست به این دلیل که اقتدار سیاسی عام‌ترین شکل اقتداری است که شهروندان هر جامعه تجربه می‌کنند و دوم اینکه پزشکی و سیاست، همانطور که در طول کتاب خواهیم دید، همپوشانی و قواعد مشترک فراوانی دارند. در فصل دوم، به زمینه‌های اقتدار پرداخته‌ام و تمرکز اصلی‌ام بر دانش به‌عنوان یکی از زمینه‌های اصلی اقتدار و اقتدار ورزیدن است. در این فصل، توضیح داده‌ام که چطور شکل‌های مختلف فهم انسان از محیط اطرافش زمینه را هم برای اعمال اقتدار و هم برای پذیرش آن فراهم می‌کند. فصل سوم در حقیقت تلفیقی از دو فصل نخست کتاب است... در فصل چهارم، اقتدار پزشکی را در درمانگاه بررسی می‌کنم ... در نهایت، در فصل آخر به نقد شکل‌های مختلف اقتدار پزشکی و ارائه‌ی پیشنهاد‌هایی برای تخفیف و مهار چنین اقتداری پرداخته‌ام. (از مقدمه کتاب)

علیرضا صالحینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی