جهان طبیعت از آغاز تا پایان

کتاب جهان طبیعت از آغاز تا پایان/ جهان طبیعت از آغاز تا پایان کتابی مختصر و کوتاه اما مفید ازرویدادهای گشته، حال و آینده کیهان است. از سرگذشت هر آنچه وجود داشته است؛ از لحظه تولد ذرات و اتم ها گرفته تا پیدایش ستاره ها، کهکشان ها، منظومه ی خورشیدی، زمین، حیات و جانداران و نهایتا مرگ آنها.
3 /10
3

جهان طبیعت از آغاز تا پایان

کتاب جهان طبیعت از آغاز تا پایان/ جهان طبیعت از آغاز تا پایان کتابی مختصر و کوتاه اما مفید ازرویدادهای گشته، حال و آینده کیهان است. از سرگذشت هر آنچه وجود داشته است؛ از لحظه تولد ذرات و اتم ها گرفته تا پیدایش ستاره ها، کهکشان ها، منظومه ی خورشیدی، زمین، حیات و جانداران و نهایتا مرگ آنها.

مهسا شهرابی فراهانینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی