اتاق و بالابر غذا

کتاب پیش رو، دربردارنده ی نمایشنامه های اتاق و بالابر غذا است. در نمایشنامه ی اتاق، رز و برت اتاقی را اجاره می کنند که می توان آن را به غاری در عصر پارینه سنگی تشبیه کرد چرا که دنیای بیرون اتاق، ترسناک و ناشناخته است. رز هیچ وقت اتاق را ترک نمی کند و برت هم فقط برای رانندگی با وَنِ خود از آن بیرون می آید. یک روز برت به خانه می آید و در خانه اش غریبه ای را می یابد. پس از این اتفاق، روند زندگی شخصیت های اصلی داستان برای همیشه تغییر می کند. نمایشنامه ی بالابر غذا، داستان خنده دار و تفکربرانگیز دو قاتلی است که در زیرزمین، منتظر آمدن هدف بعدی شان هستند. اما داستان اصلاً به شکلی معمول و قابل انتظار پیش نخواهد رفت. این نمایشنامه که یکی از تحسین شده ترین آثار پینتر است، به دلیل نگارشی کم نظیر و شخصیت پردازی هایی خارق العاده، معروف و مشهور شده است.
3 /10
3
موضوع کتاب


اتاق و بالابر غذا

کتاب پیش رو، دربردارنده ی نمایشنامه های اتاق و بالابر غذا است. در نمایشنامه ی اتاق، رز و برت اتاقی را اجاره می کنند که می توان آن را به غاری در عصر پارینه سنگی تشبیه کرد چرا که دنیای بیرون اتاق، ترسناک و ناشناخته است. رز هیچ وقت اتاق را ترک نمی کند و برت هم فقط برای رانندگی با وَنِ خود از آن بیرون می آید. یک روز برت به خانه می آید و در خانه اش غریبه ای را می یابد. پس از این اتفاق، روند زندگی شخصیت های اصلی داستان برای همیشه تغییر می کند. نمایشنامه ی بالابر غذا، داستان خنده دار و تفکربرانگیز دو قاتلی است که در زیرزمین، منتظر آمدن هدف بعدی شان هستند. اما داستان اصلاً به شکلی معمول و قابل انتظار پیش نخواهد رفت. این نمایشنامه که یکی از تحسین شده ترین آثار پینتر است، به دلیل نگارشی کم نظیر و شخصیت پردازی هایی خارق العاده، معروف و مشهور شده است.

هارولد پینترنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی