اودیسه

«اودیسه» زمان صلح و بازگشت قهرمانان را از جنگ «تروا» نشان می‌دهد و سرگذشت یکی از سران جنگ، به نام «اودیسیوس» می‌باشد که در سفری طولانی، ماجرا‌های مختلف و خطیری برای وی و همراهانش پیش آمده و در نهایت که همگان گمان به کشته‌شدن وی می‌نمودند به وطن خود باز‌گشته و دست متجاوزان را از سرزمین و زن و فرزند خود کوتاه می‌نماید در بسیاری از زبان‌ها «اودیسه» ، سرگردانی و آوارگی معنا شده،‌ولی این منظومه درباره‌ی دریا و خشکی است و به قلمرو‌ی افسانه‌ها می‌پردازد، حتی جهان زیر‌زمین، سیکلوپ‌ها، سیرن‌ها، خاروبدیس و سکولا را معرفی می‌کند
5 /10
5
موضوع کتاب


اودیسه

«اودیسه» زمان صلح و بازگشت قهرمانان را از جنگ «تروا» نشان می‌دهد و سرگذشت یکی از سران جنگ، به نام «اودیسیوس» می‌باشد که در سفری طولانی، ماجرا‌های مختلف و خطیری برای وی و همراهانش پیش آمده و در نهایت که همگان گمان به کشته‌شدن وی می‌نمودند به وطن خود باز‌گشته و دست متجاوزان را از سرزمین و زن و فرزند خود کوتاه می‌نماید در بسیاری از زبان‌ها «اودیسه» ، سرگردانی و آوارگی معنا شده،‌ولی این منظومه درباره‌ی دریا و خشکی است و به قلمرو‌ی افسانه‌ها می‌پردازد، حتی جهان زیر‌زمین، سیکلوپ‌ها، سیرن‌ها، خاروبدیس و سکولا را معرفی می‌کند

هومرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی