شاهنامه فردوسی (با قاب)

به نام خداوند جان و خرد. کزین برتر اندیشه برنگذرد. خداوند نام و خداوند جای. خداوند روزی ده رهنما. خداوند کیوان و گردان سپهر. فروزنده ماه و ناهید و مهر...
4 /10
4
موضوع کتاب


شاهنامه فردوسی (با قاب)

به نام خداوند جان و خرد. کزین برتر اندیشه برنگذرد. خداوند نام و خداوند جای. خداوند روزی ده رهنما. خداوند کیوان و گردان سپهر. فروزنده ماه و ناهید و مهر...

ژول مولنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی