منم تیمور جهانگشا

کتاب منم تیمور جهانگشا : کتابی که اینک به خوانندگان تقدیم می شود و مارسل بریون فرانسوی زحمت گرد آوردن آن را بر عهده گرفته خاطرات تیمورلنگ به قلم خود اوست. سرگذشت تیمورلنگ به زبان فارسی بعد از این که به هندوستان رفت و مدتی در آن اقلیم بود .....
4 /10
4
موضوع کتاب


منم تیمور جهانگشا

کتاب منم تیمور جهانگشا : کتابی که اینک به خوانندگان تقدیم می شود و مارسل بریون فرانسوی زحمت گرد آوردن آن را بر عهده گرفته خاطرات تیمورلنگ به قلم خود اوست. سرگذشت تیمورلنگ به زبان فارسی بعد از این که به هندوستان رفت و مدتی در آن اقلیم بود .....

مارسل‏ برایون‏نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی