تاریک ترین ذهن ها

وقتی روبی صبح تولد ده سالگی‌اش از خواب بیدار شد، چیزی در وجودش تغییر کرده بود. تغییری ترسناک که پدر و مادرش مجبور شدند او را در گاراژ حبس کنند و به پلیس زنگ بزنند. تغییری که او را به اردوگاه بازپروری تورموند فرستاد که در آن‌جا رفتار وحشیانه‌ای با بچه‌ها داشتند. شاید روبی از بیماری ناشناخته‌ای که بیشتر بچه‌های آمریکا را کشت جان سالم به‌در برده بود، اما او و بقیه‌ی بچه‌ها با چیزی بسیار بدتر مواجه شدند: توانایی‌های وحشتناکی که نمی‌توانستند کنترل‌شان کنند. حالا روبی شانزده ساله بسیار خطرناک است. اما وقتی حقیقت در مورد توانایی‌هایش - حقیقتی که از همه، حتی عوامل اردوگاه پنهان کرده - آشکار می‌شود و به زحمت از اردوگاه فرار می‌کند، به گروهی از بچه‌های فراری دیگر برمی‌خورد. آن‌ها طی سفرشان برای پیدا کردن رودخانه‌ی شرقی، جایی که برای بچه‌هایی مثل آن‌ها هم‌چون بهشتی امن است، باید از دست تعقیب‌کننده‌ها هم بگریزند، از جمله سازمانی که دست به هر کاری می‌زند تا از روبی در جنگ علیه دولت استفاده کند. روبی در مقابل انتخابی وحشتناک قرار گرفته است، انتخابی که شاید بهای آن از دست دادن تنها شانسش برای یک زندگی ارزشمند باشد.
6 /10
6

تاریک ترین ذهن ها

وقتی روبی صبح تولد ده سالگی‌اش از خواب بیدار شد، چیزی در وجودش تغییر کرده بود. تغییری ترسناک که پدر و مادرش مجبور شدند او را در گاراژ حبس کنند و به پلیس زنگ بزنند. تغییری که او را به اردوگاه بازپروری تورموند فرستاد که در آن‌جا رفتار وحشیانه‌ای با بچه‌ها داشتند. شاید روبی از بیماری ناشناخته‌ای که بیشتر بچه‌های آمریکا را کشت جان سالم به‌در برده بود، اما او و بقیه‌ی بچه‌ها با چیزی بسیار بدتر مواجه شدند: توانایی‌های وحشتناکی که نمی‌توانستند کنترل‌شان کنند. حالا روبی شانزده ساله بسیار خطرناک است. اما وقتی حقیقت در مورد توانایی‌هایش - حقیقتی که از همه، حتی عوامل اردوگاه پنهان کرده - آشکار می‌شود و به زحمت از اردوگاه فرار می‌کند، به گروهی از بچه‌های فراری دیگر برمی‌خورد. آن‌ها طی سفرشان برای پیدا کردن رودخانه‌ی شرقی، جایی که برای بچه‌هایی مثل آن‌ها هم‌چون بهشتی امن است، باید از دست تعقیب‌کننده‌ها هم بگریزند، از جمله سازمانی که دست به هر کاری می‌زند تا از روبی در جنگ علیه دولت استفاده کند. روبی در مقابل انتخابی وحشتناک قرار گرفته است، انتخابی که شاید بهای آن از دست دادن تنها شانسش برای یک زندگی ارزشمند باشد.

آلکساندرا برکننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی