دایره وحشت 2 (به خانه مردگان خوش آمدید)

"Welcome to Dead House (Goosebumps #1), R.L. Stine عنوان: به خانه مرگ خوش آمدید؛ اثر: ر. ل. اشتاین (استاین)؛ برگردان: احمد واحدیان؛ مشخصات نشر: مشهد، سخنگستر، 1377، در 118 ص، شابک: 9649143718، موضوع: داستانهای وحشت آفرین آمریکائی، قرن 20 م عنوان: به خانه ی مردگان خوش آمدید؛ اثر: ر. ل. اشتاین (استاین)؛ برگردان: ماندانا قهرمانلو؛ مشخصات نشر: تهران، ویدا، 1386 در 138 ص، شابک: 9789646807037، فروست: دایره وحشت ج 1، موضوع: داستانهای وحشت آفرین آمریکائی، قرن 20 م"
3.5 /10
4

دایره وحشت 2 (به خانه مردگان خوش آمدید)

"Welcome to Dead House (Goosebumps #1), R.L. Stine عنوان: به خانه مرگ خوش آمدید؛ اثر: ر. ل. اشتاین (استاین)؛ برگردان: احمد واحدیان؛ مشخصات نشر: مشهد، سخنگستر، 1377، در 118 ص، شابک: 9649143718، موضوع: داستانهای وحشت آفرین آمریکائی، قرن 20 م عنوان: به خانه ی مردگان خوش آمدید؛ اثر: ر. ل. اشتاین (استاین)؛ برگردان: ماندانا قهرمانلو؛ مشخصات نشر: تهران، ویدا، 1386 در 138 ص، شابک: 9789646807037، فروست: دایره وحشت ج 1، موضوع: داستانهای وحشت آفرین آمریکائی، قرن 20 م"

آر ال استایننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی