بازگشت پدران پسران و سرزمین مابینشان

تاب بازگشت، از سویی یک داستان مهیج است درباره ی نویسنده ای که می خواهد از سرنوشت پدرش که سال هاست اسیر چنگال حکومت ظالمانه و دیکتاتوری معمر قذاقی ست، سردربیاورد. از سوی دیگر، تلاش پسری است برای روبرو شدن با روح پدری که علی رغم غیبتش، در نیم بیشتر عمر او حضور داشته است
7 /10
7

بازگشت پدران پسران و سرزمین مابینشان

تاب بازگشت، از سویی یک داستان مهیج است درباره ی نویسنده ای که می خواهد از سرنوشت پدرش که سال هاست اسیر چنگال حکومت ظالمانه و دیکتاتوری معمر قذاقی ست، سردربیاورد. از سوی دیگر، تلاش پسری است برای روبرو شدن با روح پدری که علی رغم غیبتش، در نیم بیشتر عمر او حضور داشته است

هشام مطرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی