بیست وهشت روز تمام

ورشو ۱۹۴۳: میرا، دختری شانزده‌ساله، مواد غذایی قاچاق می‌کند تا بتواند در گتوی ورشو زنده بماند. وقتی متوجه می‌شود قراراست کل ساکنان گتو کشته شوند، به گروه مقاومت می‌پیوندند. این گروه موفق می‌شود طولانی‌تر از حد تصور مقابل نیروهای بسیار قدرتمند اساس مقاومت کند. بسیار طولانی. ۲۸ روز تمام... ۲۸ روز، که طی آن میرا لحظه‌هایی سرشار از خیانت، رنج و خوشبختی را تجربه می‌کند. بیست و هشت روز، که طی آن باید تصمیم بگیرد قلبش را به چه کسی تقدیم کند. ۲۸ روز، به اندازۀ یک عمر زندگی. ۲۸ روز، تا اسطوره شود.
6 /10
6

بیست وهشت روز تمام

ورشو ۱۹۴۳: میرا، دختری شانزده‌ساله، مواد غذایی قاچاق می‌کند تا بتواند در گتوی ورشو زنده بماند. وقتی متوجه می‌شود قراراست کل ساکنان گتو کشته شوند، به گروه مقاومت می‌پیوندند. این گروه موفق می‌شود طولانی‌تر از حد تصور مقابل نیروهای بسیار قدرتمند اساس مقاومت کند. بسیار طولانی. ۲۸ روز تمام... ۲۸ روز، که طی آن میرا لحظه‌هایی سرشار از خیانت، رنج و خوشبختی را تجربه می‌کند. بیست و هشت روز، که طی آن باید تصمیم بگیرد قلبش را به چه کسی تقدیم کند. ۲۸ روز، به اندازۀ یک عمر زندگی. ۲۸ روز، تا اسطوره شود.

داوید زایفرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی