زندگی داستانی ای. جی. فیکری

فکر می‌کند خیلی ساده است. می‌خواهد بگوید مایا من همه‌اش را فهمیده‌ام. اما مغزش به او اجازه نمی‌دهد؛ واژه‌هایی که پیدا نمی‌کنی اقتباس می‌کنی؛ ما کتاب می‌خوانیم تا بدانیم که تنها نیستیم؛ ما کتاب می‌خوانیم، چون تنها نیستیم؛ ما کتاب می‌خوانیم و دیگر تنها نیستیم؛ ما تنها نیستیم؛ می‌خواهد به او بگوید زندگی من لا‌به‌لای این کتاب‌هاست، این‌ها را بخوان و قلبم را بشناس؛
7 /10
7

زندگی داستانی ای. جی. فیکری

فکر می‌کند خیلی ساده است. می‌خواهد بگوید مایا من همه‌اش را فهمیده‌ام. اما مغزش به او اجازه نمی‌دهد؛ واژه‌هایی که پیدا نمی‌کنی اقتباس می‌کنی؛ ما کتاب می‌خوانیم تا بدانیم که تنها نیستیم؛ ما کتاب می‌خوانیم، چون تنها نیستیم؛ ما کتاب می‌خوانیم و دیگر تنها نیستیم؛ ما تنها نیستیم؛ می‌خواهد به او بگوید زندگی من لا‌به‌لای این کتاب‌هاست، این‌ها را بخوان و قلبم را بشناس؛

گابریل زویننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی