مرگ شهریار سنگور

شهریار سنگور به سالخوردگی نزدیک است و خود را در حال پیر شدن می یابد. او پس از سال ها حکومت مسالمت آمیز بر امپراطوری بی کران و پهناورش، آماده می شود تا دختر دردانه اش، سامیلیا را به خواستگار رسمی و سمجش، شاهزاده ی سرزمین های نمک بسپارد. اما در آستانه ی جشن عروسی، سر و کله ی سواری مرموز و تنها پیدا می شود و سامیلیا را از پدرش مطالبه می کند. در طی چند روز، دو کشور بزرگ، برای جنگی نامعقول و نابخردانه بر سر زنی زیبا، خود را آماده می کنند و شهریار پیر و غم زده ی داستان، متلاشی شدن زندگی و خانواده اش را به نظاره می نشیند. رمان مرگ شهریار سنگور، آکنده از رنگ و احساسات سرد و دربرگیرنده ی درون مایه های عظیمی مثل وفاداری، خانواده، شرافت و جنگ است و همانند تکه ای گمشده از یک تراژدی یونانی، در آسمان ادبیات فرانسه می درخشد.
4 /10
4

مرگ شهریار سنگور

شهریار سنگور به سالخوردگی نزدیک است و خود را در حال پیر شدن می یابد. او پس از سال ها حکومت مسالمت آمیز بر امپراطوری بی کران و پهناورش، آماده می شود تا دختر دردانه اش، سامیلیا را به خواستگار رسمی و سمجش، شاهزاده ی سرزمین های نمک بسپارد. اما در آستانه ی جشن عروسی، سر و کله ی سواری مرموز و تنها پیدا می شود و سامیلیا را از پدرش مطالبه می کند. در طی چند روز، دو کشور بزرگ، برای جنگی نامعقول و نابخردانه بر سر زنی زیبا، خود را آماده می کنند و شهریار پیر و غم زده ی داستان، متلاشی شدن زندگی و خانواده اش را به نظاره می نشیند. رمان مرگ شهریار سنگور، آکنده از رنگ و احساسات سرد و دربرگیرنده ی درون مایه های عظیمی مثل وفاداری، خانواده، شرافت و جنگ است و همانند تکه ای گمشده از یک تراژدی یونانی، در آسمان ادبیات فرانسه می درخشد.

لوران گودهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی