مرشد و مارگاریتا

تاریخ، جهان حاضر و خیال. رمان در سه ساحت پیش می رود. اما رشته ای واحد، هر سه ساحت زمانی و مکانی را به هم پیوند داده و با ظنز و تخیل عمیقی که به کار می گیرد، رابطه میان شخصیت ها و حوادث داستان را به هم پیوند می زند. مرشد و مارگاریتا نماد ادبیات سرکوب شده دوران کمونیسم شوروی است. بولگاکاف در این رمان، قدرت داستانسرایی و خیالپردازی شگفت انگیز خود را با وقایع زمانه و سرنوشت روشنفکران همعصرش درهم تنیده و یکی از مهمترین رمان های قرن بیستم را آفریده است.
4 /10
4

مرشد و مارگاریتا

تاریخ، جهان حاضر و خیال. رمان در سه ساحت پیش می رود. اما رشته ای واحد، هر سه ساحت زمانی و مکانی را به هم پیوند داده و با ظنز و تخیل عمیقی که به کار می گیرد، رابطه میان شخصیت ها و حوادث داستان را به هم پیوند می زند. مرشد و مارگاریتا نماد ادبیات سرکوب شده دوران کمونیسم شوروی است. بولگاکاف در این رمان، قدرت داستانسرایی و خیالپردازی شگفت انگیز خود را با وقایع زمانه و سرنوشت روشنفکران همعصرش درهم تنیده و یکی از مهمترین رمان های قرن بیستم را آفریده است.

میخائیل بولگاکفنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی