خلیل ملکی

کتاب خلیل ملکی : خلیل ملکی شخصیتی بود بی همتا در گیر و دار دورانی بیگانه ب مدارا، که گاه اسیر بند حاکمان بود و گاه آزرده از گزند زبن مخالفان حکومت. او نخستین کس بود که تبعیت محض احزاب کمونیست ز اتحاد شوروی را مردود شمردو تا آنجا پیش رفت که با نوشتن مقالاتی مستدل، ماهیت سوسیالیستی نظام حاکم بر اتحاد شوروی را آماج تردید کرد.
3 /10
3

خلیل ملکی

کتاب خلیل ملکی : خلیل ملکی شخصیتی بود بی همتا در گیر و دار دورانی بیگانه ب مدارا، که گاه اسیر بند حاکمان بود و گاه آزرده از گزند زبن مخالفان حکومت. او نخستین کس بود که تبعیت محض احزاب کمونیست ز اتحاد شوروی را مردود شمردو تا آنجا پیش رفت که با نوشتن مقالاتی مستدل، ماهیت سوسیالیستی نظام حاکم بر اتحاد شوروی را آماج تردید کرد.

محمدعلی(همایون)کاتوزیاننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی