درباره بوف کور هدایت

کتاب درباره ی بوف کور هدایت: در کتاب بوف کور هدایت دکتر کاتوزیان تلاش میکند تا بت موشکافی در متن اثر و تکیه بر شواهد موجود در زندگی و آثار هدایت دریچه های روشنتری بر این داستان رمز آلود باز کند.و با کند و کاو در وجوه مختلف داستان و شخصیت های آن لایه های پنهانی داستان را باز بنماید
3 /10
3

درباره بوف کور هدایت

کتاب درباره ی بوف کور هدایت: در کتاب بوف کور هدایت دکتر کاتوزیان تلاش میکند تا بت موشکافی در متن اثر و تکیه بر شواهد موجود در زندگی و آثار هدایت دریچه های روشنتری بر این داستان رمز آلود باز کند.و با کند و کاو در وجوه مختلف داستان و شخصیت های آن لایه های پنهانی داستان را باز بنماید

محمدعلی(همایون)کاتوزیاننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی