ایران شهر

این رمان که با محوریت اشغال خرمشهر نوشته شده و اکنون جلد اول آن به نمایشگاه کتاب رسیده از روز آغاز جنگ روایت شده و قرار است تا روز سقوط خرمشهر ادامه پیدا کند. این رمان که در چند جلد در دست نگارش است و اکنون جلد اول آن به نمایشگاه رسیده ماجرای اشغال و سقوط خرمشهر را بازگو کرده و جلد اول آن روز اول جنگ را بازگو کرده و در آن به روزهای قبل از شروع جنگ رفت و آمد می کند.
4 /10
4

ایران شهر

این رمان که با محوریت اشغال خرمشهر نوشته شده و اکنون جلد اول آن به نمایشگاه کتاب رسیده از روز آغاز جنگ روایت شده و قرار است تا روز سقوط خرمشهر ادامه پیدا کند. این رمان که در چند جلد در دست نگارش است و اکنون جلد اول آن به نمایشگاه رسیده ماجرای اشغال و سقوط خرمشهر را بازگو کرده و جلد اول آن روز اول جنگ را بازگو کرده و در آن به روزهای قبل از شروع جنگ رفت و آمد می کند.

محمدحسن شهسوارینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی