پاسخ هایی مختصر به پرسش هایی بزرگ

بشر همیشه به دنبال پاسخ هایی برای پرسش های مهم بوده است. ما از کجا آمده ایم؟ جهان هستی چگونه آغاز شد؟ در پس این جهان چه نقشه و معنایی وجود دارد؟ خارج از این جهان موجود دیگری هم وجود دارد؟ آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟… مردم برای پرسش های مهم پاسخ می خواهند، پرسش هایی مثل اینکه: چرا ما اینجا هستیم؟ آنها انتظار این را ندارند که پاسخ ها آسان باشند، بنابراین خودشان را آماده ی تقلا کرده اند. من یک دانشمند هستم؛ دانشمندی شیفته ی فیزیک، کیهان شناسی، جهان هستی و آینده ی بشر. والدینم طوری مرا تربیت کردند که همیشه حس کنجکاوی قوی ای داشته باشم و همانند پدرم، تلاش کردم با تحقیق پرسش های متعددی را که علم از ما می پرسد، پاسخ دهم. من زندگی ام را با سفر به سرتاسر جهان هستی در درون ذهنم گذراندم و به واسطه ی فیزیک نظری، در پی پاسخ دادن به برخی از پرسش های مهم برآمدم. در یک نقطه ی خاص، تصور می کردم به نقطه ی پایانی فیزیک می رسم، اما حالا فکر می کنم که اعجاب اکتشاف تا مدت های مدیدی بعد از رفتن من ادامه خواهد یافت. این شما و این پرسش های بزرگ…
6 /10
6

پاسخ هایی مختصر به پرسش هایی بزرگ

بشر همیشه به دنبال پاسخ هایی برای پرسش های مهم بوده است. ما از کجا آمده ایم؟ جهان هستی چگونه آغاز شد؟ در پس این جهان چه نقشه و معنایی وجود دارد؟ خارج از این جهان موجود دیگری هم وجود دارد؟ آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟… مردم برای پرسش های مهم پاسخ می خواهند، پرسش هایی مثل اینکه: چرا ما اینجا هستیم؟ آنها انتظار این را ندارند که پاسخ ها آسان باشند، بنابراین خودشان را آماده ی تقلا کرده اند. من یک دانشمند هستم؛ دانشمندی شیفته ی فیزیک، کیهان شناسی، جهان هستی و آینده ی بشر. والدینم طوری مرا تربیت کردند که همیشه حس کنجکاوی قوی ای داشته باشم و همانند پدرم، تلاش کردم با تحقیق پرسش های متعددی را که علم از ما می پرسد، پاسخ دهم. من زندگی ام را با سفر به سرتاسر جهان هستی در درون ذهنم گذراندم و به واسطه ی فیزیک نظری، در پی پاسخ دادن به برخی از پرسش های مهم برآمدم. در یک نقطه ی خاص، تصور می کردم به نقطه ی پایانی فیزیک می رسم، اما حالا فکر می کنم که اعجاب اکتشاف تا مدت های مدیدی بعد از رفتن من ادامه خواهد یافت. این شما و این پرسش های بزرگ…

استفن هاوکینگنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی