موانع توسعه ایران

بعد از گذشت دو قرن که از نخستین مواجهه‌های جامعه‌ی سنتی ما با تمدن جدید غرب می‌گذرد، و بعد از تجربه‌های گوناگون تاریخی و اجتماعی از انقلاب مشروطه گرفته تا به روی کار آمدن حکومت پهلوی و از نهضت ملی گرفته تا انقلاب اسلامی ایران، هنوز توسعه نایافتگی ما به گره‌ی کوری می‌ماند که گشودن آن ذهن همه‌ی فیلسوفان، جامعه‌شناسان، مورخان، سیاست‌مداران، مدیران و رهبران اجتماعی و تاریخی ما را به خود معطوف داشته است. در این کتاب کوشش گردیده است تا موانعه توسعه نایافتگی ایران از منظرهای گوناگونِ جامعه‌شناختی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی براساس توصیف برجسته‌ترین صاحب‌نظران کشور مورد بررسی قرار گیرد.
7 /10
7

موانع توسعه ایران

بعد از گذشت دو قرن که از نخستین مواجهه‌های جامعه‌ی سنتی ما با تمدن جدید غرب می‌گذرد، و بعد از تجربه‌های گوناگون تاریخی و اجتماعی از انقلاب مشروطه گرفته تا به روی کار آمدن حکومت پهلوی و از نهضت ملی گرفته تا انقلاب اسلامی ایران، هنوز توسعه نایافتگی ما به گره‌ی کوری می‌ماند که گشودن آن ذهن همه‌ی فیلسوفان، جامعه‌شناسان، مورخان، سیاست‌مداران، مدیران و رهبران اجتماعی و تاریخی ما را به خود معطوف داشته است. در این کتاب کوشش گردیده است تا موانعه توسعه نایافتگی ایران از منظرهای گوناگونِ جامعه‌شناختی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی براساس توصیف برجسته‌ترین صاحب‌نظران کشور مورد بررسی قرار گیرد.

نیما ناعمنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی