اصلاح طلبی ناکام

کتاب اصلاح طلبی ناکام/ در خصوص نهضت ملی نفت، کودتای 28 مرداد 1332 و شکست جنبش اصلاحی مصدق کتب و مقالات بی شماری منتشر شده است. اما هیچ یک تاکنون به تبیین تئوریک جنبش ملی نفت و دلایل جامعه شناختی شکست مصرق نپرداخته یا کمتر به این مهم پرداخته اند.
6 /10
6

اصلاح طلبی ناکام

کتاب اصلاح طلبی ناکام/ در خصوص نهضت ملی نفت، کودتای 28 مرداد 1332 و شکست جنبش اصلاحی مصدق کتب و مقالات بی شماری منتشر شده است. اما هیچ یک تاکنون به تبیین تئوریک جنبش ملی نفت و دلایل جامعه شناختی شکست مصرق نپرداخته یا کمتر به این مهم پرداخته اند.

عباس نعیمینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی