آینده روحانیت و جهان معاصر

کتاب آینده روحانیت و جهان معاصر/ این اثر با عنوان آینده روحانیت و جهان معاصر، در صدد پاسخ به یکی از اساسی ترین نیازهای سراسر جهان اسلام، از جمله جامعه ماست، یعنی مواجهه ای آسیب شناسانه با روحانیت و حوزه علمیه که یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین اقشار و نهادهای جوامعی چون جامعه ما بوده...
7 /10
7

آینده روحانیت و جهان معاصر

کتاب آینده روحانیت و جهان معاصر/ این اثر با عنوان آینده روحانیت و جهان معاصر، در صدد پاسخ به یکی از اساسی ترین نیازهای سراسر جهان اسلام، از جمله جامعه ماست، یعنی مواجهه ای آسیب شناسانه با روحانیت و حوزه علمیه که یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین اقشار و نهادهای جوامعی چون جامعه ما بوده...

بیژن عبدالکریمینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی