تفکر و سیاست

کتاب تفکر و سیاست: از نظر هایدگر جهان صرفا ترکیب یا بر هم نهاده ای از اشیا نیست بلکه ترکیبی از ابزار هاست که در ماهیت خود ((چیزی برای ... اند)) که در واپسین تحلیل به دازاین یا هستی انسانی مربوط می شوند ....
6 /10
6
موضوع کتاب


تفکر و سیاست

کتاب تفکر و سیاست: از نظر هایدگر جهان صرفا ترکیب یا بر هم نهاده ای از اشیا نیست بلکه ترکیبی از ابزار هاست که در ماهیت خود ((چیزی برای ... اند)) که در واپسین تحلیل به دازاین یا هستی انسانی مربوط می شوند ....

بیژن عبدالکریمینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی