مشرکی در خانواده پیامبر

این کتاب کوششی برای به تصویر کشیدن داستان واقعی رابطه عاشقانه‌ای است که میان ابوالعاص بن ربیع و زینب، دختر پیامبر، وجود داشت. زینب جزء اولین کسانی بود که اسلام آورد؛ ولیکن ابوالعاص، داماد پیامبر، برای سالیان سال ایمان نیاورد، مشرک باقی ماند و حتی با قریشیان به جنگ پیامبر نیز آمد. این کتاب می‌کوشد تا کشاکش میان«عشق و ایمان» در دل زینب و نیز نحوه رویارویی پیامبر با یک فرد مشرک در خانواده‌اش، و بالاتر از آن شیوه سلوک پیامبر را در مواجهه با پدیدارهای عشق و اخلاق نشان دهد. این کتاب همچنین خواهان است به همه، از جمله به خود مسلمانان یادآور شود که خود«تاریخ» و واقعیت‌های تاریخی یکی از مهم‌ترین و اصیل‌ترین منابع معرفتی است. متاسفانه در جهان کنونی و در میان مسلمانان متأخر به دلیل رواج گرایشات فرقه‌ای، که بسترساز زمینه‌های خشونت‌گرایی در خاورمیانه و عالم اسلام گردیده است؛ بزرگترین واقعیت‌های تاریخی نادیده گرفته شده، اندیشه‌هایی به نام اسلام، سنت و سیره پیامبر رواج یافته است که به هیچ وجه با واقعیت‌های تاریخی انطباق ندارد. فرقه‌گرایان بر باورهایی نهادینه شده و رسمی به نام دین و اسلام پافشاری می‌نمایند بی آن که به این امر توجه داشته باشند که آیا خود زندگی و سیره زندگی و سیره پیامبر و واقعیت‌های تاریخی مؤیدی بر این باورهای رسمی و نهادینه شده هستند؟ا
7 /10
7
موضوع کتاب


مشرکی در خانواده پیامبر

این کتاب کوششی برای به تصویر کشیدن داستان واقعی رابطه عاشقانه‌ای است که میان ابوالعاص بن ربیع و زینب، دختر پیامبر، وجود داشت. زینب جزء اولین کسانی بود که اسلام آورد؛ ولیکن ابوالعاص، داماد پیامبر، برای سالیان سال ایمان نیاورد، مشرک باقی ماند و حتی با قریشیان به جنگ پیامبر نیز آمد. این کتاب می‌کوشد تا کشاکش میان«عشق و ایمان» در دل زینب و نیز نحوه رویارویی پیامبر با یک فرد مشرک در خانواده‌اش، و بالاتر از آن شیوه سلوک پیامبر را در مواجهه با پدیدارهای عشق و اخلاق نشان دهد. این کتاب همچنین خواهان است به همه، از جمله به خود مسلمانان یادآور شود که خود«تاریخ» و واقعیت‌های تاریخی یکی از مهم‌ترین و اصیل‌ترین منابع معرفتی است. متاسفانه در جهان کنونی و در میان مسلمانان متأخر به دلیل رواج گرایشات فرقه‌ای، که بسترساز زمینه‌های خشونت‌گرایی در خاورمیانه و عالم اسلام گردیده است؛ بزرگترین واقعیت‌های تاریخی نادیده گرفته شده، اندیشه‌هایی به نام اسلام، سنت و سیره پیامبر رواج یافته است که به هیچ وجه با واقعیت‌های تاریخی انطباق ندارد. فرقه‌گرایان بر باورهایی نهادینه شده و رسمی به نام دین و اسلام پافشاری می‌نمایند بی آن که به این امر توجه داشته باشند که آیا خود زندگی و سیره زندگی و سیره پیامبر و واقعیت‌های تاریخی مؤیدی بر این باورهای رسمی و نهادینه شده هستند؟ا

بیژن عبدالکریمینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی