هگل یا مارکس (نقدی بر جریان روشنفکری ایران)

ساده‌ترین کار این است که به دنبال مقصر بگردیم و همه‌ی مشکلات را به گردن استعمار،‌آمریکا، حکومت پهلوی، حکومت جمهوری اسلامی یا مخالفین و اپوزوسیون بیاندازیم. غافل از این که ما اسیر عدم فهم تاریخی از ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود در جهان کنونی هستیم، ساختارهایی که تا به فهم آن نائل نشویم و در صدد تغییر آن‌ها برنیاییم، در همان مسیری پیش خواهیم رفت که یک‌صد و پنجاه‌سل است در آن حرکت می‌کنیم.
5 /10
5

هگل یا مارکس (نقدی بر جریان روشنفکری ایران)

ساده‌ترین کار این است که به دنبال مقصر بگردیم و همه‌ی مشکلات را به گردن استعمار،‌آمریکا، حکومت پهلوی، حکومت جمهوری اسلامی یا مخالفین و اپوزوسیون بیاندازیم. غافل از این که ما اسیر عدم فهم تاریخی از ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود در جهان کنونی هستیم، ساختارهایی که تا به فهم آن نائل نشویم و در صدد تغییر آن‌ها برنیاییم، در همان مسیری پیش خواهیم رفت که یک‌صد و پنجاه‌سل است در آن حرکت می‌کنیم.

بیژن عبدالکریمینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی