دریاچه را دریاچه می فهمد

کتاب دریاچه را دریاچه می فهمد/ به کوه و دشت و بیابان کشانده اند مرا ... مدادم و همه جا سر دوانده اند مرا ... مدادم و همه تن پا؛ چگونه بنشینم؟ ... هزار بار سرم را جدا کنی اینم ...
3 /10
3

دریاچه را دریاچه می فهمد

کتاب دریاچه را دریاچه می فهمد/ به کوه و دشت و بیابان کشانده اند مرا ... مدادم و همه جا سر دوانده اند مرا ... مدادم و همه تن پا؛ چگونه بنشینم؟ ... هزار بار سرم را جدا کنی اینم ...

محمد رهامنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی