نیم دیگر ما

کتاب نیم دیگر ما/ هنوز زنده ای ای باغ، باغ بار آور ... سلام صبح زمستانی بهارآور ... سلام شاخه ی سر بر کشیده ی امید ... سلام خاک پذیرنده ی چنار آور .... کدام چشم تو را دید و در تو خیره نشد؟ ... ستاره ساغر نور از شبان تار آور ...
3 /10
3

نیم دیگر ما

کتاب نیم دیگر ما/ هنوز زنده ای ای باغ، باغ بار آور ... سلام صبح زمستانی بهارآور ... سلام شاخه ی سر بر کشیده ی امید ... سلام خاک پذیرنده ی چنار آور .... کدام چشم تو را دید و در تو خیره نشد؟ ... ستاره ساغر نور از شبان تار آور ...

جویا معروفینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی