نخستین مرد

این کتاب، رمان یا نمایشنامه نیست، زندگینامۀ کامو از زمان به‌دنیا آمدن تا سال‌های آخر دبیرستان است که از زبان شخص دیگری با نام مستعار ژاک روایت شده است. کامو در سال 1913 به‌دنیا آمد و پدرش در سال 1914 در ماه‌های نخست جنگ جهانی اول کشته شد، بنابراین به‌قول خودش هیچ شناختی از پدرش نداشت و بخشی از کتاب به جست‌وجوی او و شناختنش اختصاص دارد. کامو به‌هیچ‌وجه درصدد برنیامده از زندگی پرماجرایش در الجزیره، در فرانسه، روزنامه‌نگاری، مبارزه‌هایش در نهضت مقاومت هنگام اشغال فرانسه و بسیاری فعالیت‌های دیگرش سخنی به‌میان بیاورد. اهمیت این کتاب در این است که کامو را، هرچند زندگی‌اش را تا نوجوانی و اشاره‌ای کوتاه به چهل‌سالگی شرح داده، ولی او را آن‌گونه که بوده و می‌اندیشیده و در نوشته‌هایش فقط سایۀ کم‌رنگی از آن بازتاب یافته است، می‌یابیم
9 /10
9

نخستین مرد

این کتاب، رمان یا نمایشنامه نیست، زندگینامۀ کامو از زمان به‌دنیا آمدن تا سال‌های آخر دبیرستان است که از زبان شخص دیگری با نام مستعار ژاک روایت شده است. کامو در سال 1913 به‌دنیا آمد و پدرش در سال 1914 در ماه‌های نخست جنگ جهانی اول کشته شد، بنابراین به‌قول خودش هیچ شناختی از پدرش نداشت و بخشی از کتاب به جست‌وجوی او و شناختنش اختصاص دارد. کامو به‌هیچ‌وجه درصدد برنیامده از زندگی پرماجرایش در الجزیره، در فرانسه، روزنامه‌نگاری، مبارزه‌هایش در نهضت مقاومت هنگام اشغال فرانسه و بسیاری فعالیت‌های دیگرش سخنی به‌میان بیاورد. اهمیت این کتاب در این است که کامو را، هرچند زندگی‌اش را تا نوجوانی و اشاره‌ای کوتاه به چهل‌سالگی شرح داده، ولی او را آن‌گونه که بوده و می‌اندیشیده و در نوشته‌هایش فقط سایۀ کم‌رنگی از آن بازتاب یافته است، می‌یابیم

آلبر کامونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی