گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد

این کتاب درباره «معرفت‌شناسی» در معنای عام آن و با تاکید بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد نوشته شده است به نوشته مولف، معرفت شناسی به طور کلی ناظر بر مطالعه شرایط حصول و شکل‌گیری معرفت‌های معتبر است و کارش پاسخ دادن به این پرسش است که علوم مختلف چگونه ممکن هستند؟ منظور از معتبر، اشاره به اعتبار صوری به معنی منطقی کلمه (انسجام منطقی) و نیز اعتبار شرایط حصول ناظر بر مسایل مختلف واقعی است اصطلاح حصول، حاکی از آن است که معرفت نوعی جریان است بین ذهن شناسنده و موضوع شناخت
5 /10
5

گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد

این کتاب درباره «معرفت‌شناسی» در معنای عام آن و با تاکید بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد نوشته شده است به نوشته مولف، معرفت شناسی به طور کلی ناظر بر مطالعه شرایط حصول و شکل‌گیری معرفت‌های معتبر است و کارش پاسخ دادن به این پرسش است که علوم مختلف چگونه ممکن هستند؟ منظور از معتبر، اشاره به اعتبار صوری به معنی منطقی کلمه (انسجام منطقی) و نیز اعتبار شرایط حصول ناظر بر مسایل مختلف واقعی است اصطلاح حصول، حاکی از آن است که معرفت نوعی جریان است بین ذهن شناسنده و موضوع شناخت

موسی غنی‌نژادنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی