مفاهیم بنیادی تاریخ هنر

کتاب مفاهیم بنیادی تاریخ هنر: این کتاب مشتمل بر مقاله هایی درباره نظریه هنر در تاریخ هنر است که به شیوه ای نظری و تبیینی و استدلالی، توضیحاتی روشنگر درباره برخی اصطلاحات به کار گرفته در تاریخ معاصر هنر به دست می دهند و علاوه بر توسعه بخشیدن به معنا و اصطلاح مورد بحث و به کارگیری اغلب آنها برای تفسیر برخی آثار هنری، پروراندن بحث گفتاری درباره نظریه در تاریخ هنر و دسترس پذیر کردن این گفتار را هدف خویش قرار می دهند.
6 /10
6

مفاهیم بنیادی تاریخ هنر

کتاب مفاهیم بنیادی تاریخ هنر: این کتاب مشتمل بر مقاله هایی درباره نظریه هنر در تاریخ هنر است که به شیوه ای نظری و تبیینی و استدلالی، توضیحاتی روشنگر درباره برخی اصطلاحات به کار گرفته در تاریخ معاصر هنر به دست می دهند و علاوه بر توسعه بخشیدن به معنا و اصطلاح مورد بحث و به کارگیری اغلب آنها برای تفسیر برخی آثار هنری، پروراندن بحث گفتاری درباره نظریه در تاریخ هنر و دسترس پذیر کردن این گفتار را هدف خویش قرار می دهند.

رابرت اس.نلسوننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی