مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما

کتاب مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما: روایت سینمایی از نظر زمانی متشکل از مجموعه ای از حذف هاست؛ عصاره ی مجموعه ای از رخدادها ... اما روایت منسجم تلاش می کند ساختار زمانی مبتنی بر حذف خود را از ریق فرع جلوه دادن زمان واقعی یک رخداد و زمان واقعی که تماشاگر در سالن سینما تجربه می کند بر زمان ساختگی ای که روایت ارائه می کند پنهان سازد.
4 /10
4

مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما

کتاب مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما: روایت سینمایی از نظر زمانی متشکل از مجموعه ای از حذف هاست؛ عصاره ی مجموعه ای از رخدادها ... اما روایت منسجم تلاش می کند ساختار زمانی مبتنی بر حذف خود را از ریق فرع جلوه دادن زمان واقعی یک رخداد و زمان واقعی که تماشاگر در سالن سینما تجربه می کند بر زمان ساختگی ای که روایت ارائه می کند پنهان سازد.

یاکوب لوتهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی