کاوش در مبانی اخلاق

مخلوقی که مطلقا شوم و شریر است، اگر چنین موجودی در طبیعت وجود داشته باشد، باید از کسی که در مقابل فضیلت و رذیلت بی تفاوت است، بدتر باشد. تمامی احساسات او باید وارونه و در تضاد مستقیم با خصایلی که بر نوع انسانی حاکم است.
5 /10
5
موضوع کتاب


کاوش در مبانی اخلاق

مخلوقی که مطلقا شوم و شریر است، اگر چنین موجودی در طبیعت وجود داشته باشد، باید از کسی که در مقابل فضیلت و رذیلت بی تفاوت است، بدتر باشد. تمامی احساسات او باید وارونه و در تضاد مستقیم با خصایلی که بر نوع انسانی حاکم است.

دیوید هیومنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی