عنکبوت

موضوع رمان عنکبوت درباره ی خانواده ای فرانسوی است که متشکل از مادر، برادر و سه خواهر جوان است. برادر خانواده از نزدیک شدن به زن ها بیزار است و تمام روز را در خانه به نوشتن مطالب بی اهمیت و ترجمه ی کتاب می گذراند، این در حالی است که عاشقانه، از دور خود جمع کردن خواهرانش لذت می برد و بهترین اوقاتش متعلق به زمانی است که آنان همراه مادرشان در اتاق او عصرانه می خورند. اما مشکل از زمانی آغاز می شود که این خواهران تصمیم می گیرند به خواستگاران خود جواب مثبت داده و زندگی مستقلی تشکیل دهند. تقابل دوگانه هایی چون خیر و شر، سلطه گری و دلسوزی، صداقت و دروغ گویی و نیز سیر تطور شخصیت های رمان، مایه هایی روانشناسانه و فلسفی به اثر داده است که در قالب داستانی واقع گرا و پرتعلیق، به خواننده منتقل می شود.
4 /10
4

عنکبوت

موضوع رمان عنکبوت درباره ی خانواده ای فرانسوی است که متشکل از مادر، برادر و سه خواهر جوان است. برادر خانواده از نزدیک شدن به زن ها بیزار است و تمام روز را در خانه به نوشتن مطالب بی اهمیت و ترجمه ی کتاب می گذراند، این در حالی است که عاشقانه، از دور خود جمع کردن خواهرانش لذت می برد و بهترین اوقاتش متعلق به زمانی است که آنان همراه مادرشان در اتاق او عصرانه می خورند. اما مشکل از زمانی آغاز می شود که این خواهران تصمیم می گیرند به خواستگاران خود جواب مثبت داده و زندگی مستقلی تشکیل دهند. تقابل دوگانه هایی چون خیر و شر، سلطه گری و دلسوزی، صداقت و دروغ گویی و نیز سیر تطور شخصیت های رمان، مایه هایی روانشناسانه و فلسفی به اثر داده است که در قالب داستانی واقع گرا و پرتعلیق، به خواننده منتقل می شود.

هانری ترویانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی