نرگس

جز این شاخه های شکسته .... هیچ نسبتی با تو ندارم .... تو آن قدر فروتنی که اگر باران ببارد گل می شوی .... چشم هایت مزار .... و دست هایت پنجره های فولا _ملایم و غمگین _ .... شفاخانه اما دریا بود .... که ماهی قرمز را کشت ... .
5 /10
5

نرگس

جز این شاخه های شکسته .... هیچ نسبتی با تو ندارم .... تو آن قدر فروتنی که اگر باران ببارد گل می شوی .... چشم هایت مزار .... و دست هایت پنجره های فولا _ملایم و غمگین _ .... شفاخانه اما دریا بود .... که ماهی قرمز را کشت ... .

حسین صفانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی