گفتار در هذیان نامه پریان

گفتار در هذیان نامه پریان:بگو که مرا مهر بانانه ببخشاید و برکت دد خبر را به حقیقت هستی بریان و آنچه را جان با من می کند بدان گوشزد کن و بگو که در تبم که خستگی ام گواه آرزو هایم است
3 /10
3

گفتار در هذیان نامه پریان

گفتار در هذیان نامه پریان:بگو که مرا مهر بانانه ببخشاید و برکت دد خبر را به حقیقت هستی بریان و آنچه را جان با من می کند بدان گوشزد کن و بگو که در تبم که خستگی ام گواه آرزو هایم است

یغما کیهاننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی