آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد

کتاب آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد: در میان همه ملت های جهان افرادی بوده و هستند که زندگی آن ها وقف پاسخ دادن به ( و عمل کردن بر اساس) پرسشی شده است که هسته ی مرکزی این کتاب را تشکیل می دهد. کسانی هستند که تشخیص داده اند آموزش یک فعالیت خنثی نیست، بلکه کاملا به روابط چندگانه ی استثمار سلطه انقیاد و مهم تر از همه به مبارزاتی برای انهدام و بازسازی این روابط مربوط می شود.....
5 /10
5

آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد

کتاب آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد: در میان همه ملت های جهان افرادی بوده و هستند که زندگی آن ها وقف پاسخ دادن به ( و عمل کردن بر اساس) پرسشی شده است که هسته ی مرکزی این کتاب را تشکیل می دهد. کسانی هستند که تشخیص داده اند آموزش یک فعالیت خنثی نیست، بلکه کاملا به روابط چندگانه ی استثمار سلطه انقیاد و مهم تر از همه به مبارزاتی برای انهدام و بازسازی این روابط مربوط می شود.....

مایکل دبلیو. اپلنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی