دوری مثل آخرین طبقه ی یک آسمان خراش

کتاب دوری مثل آخرین طبقه ی یک آسمان خراش:اگر روزی ترکم کنی/بدبخت خواهم شد/مثل کارگری که از کار اخراج شده باشد.....
7 /10
7
موضوع کتاب


دوری مثل آخرین طبقه ی یک آسمان خراش

کتاب دوری مثل آخرین طبقه ی یک آسمان خراش:اگر روزی ترکم کنی/بدبخت خواهم شد/مثل کارگری که از کار اخراج شده باشد.....

سابیر هاکانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی