پیش ادیب عشق

تدوین ارج نامه در بزرگداشت منزلت فرهنگی مفاخر عرصه های دانایی و فرهنگی، از سنت های پسندیده و البته نوین است؛ و اندیشه تدوین ارج نامه استاد دکتر سعید حمیدیان، نه اتفاقی بود و نه نیازی به استخاره و تفال داشت.
7 /10
7

پیش ادیب عشق

تدوین ارج نامه در بزرگداشت منزلت فرهنگی مفاخر عرصه های دانایی و فرهنگی، از سنت های پسندیده و البته نوین است؛ و اندیشه تدوین ارج نامه استاد دکتر سعید حمیدیان، نه اتفاقی بود و نه نیازی به استخاره و تفال داشت.

احمدرضا بهرام پور عمراننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی