زبان گل ها

کتاب زبان گل ها، رمانی عاشقانه نوشته ی ونسا دیفن باخ است که اولین بار در سال 2011 وارد بازار نشر شد. هر کدام از گل ها، برای انتقال مفهوم عاشقانه ی مخصوصی به کار می روند: گل شونگ برای سرسپردگی، گل ستاره ای برای شکیبایی و رزهای قرمز برای عشق آتشین. اما این زبان لطیف در زندگی ویکتوریا جونز، بیشتر برای ابراز اندوه، بی اعتمادی و تنهایی کاربرد داشته است. او که کودکی اش را در پرورشگاه گذرانده، اکنون نمی تواند به کسی نزدیک شود و تنها راه ارتباطش با دنیای پیرامون، گل ها و مفاهیم آن ها است. ویکتوریا اکنون هجده ساله شده و باید پرورشگاه را ترک کند. اما او جایی برای رفتن ندارد و شب ها را در یک پارک به صبح می رساند؛ پارکی که ویکتوریا در آن، باغچه ای کوچک برای خود به وجود می آورد. خیلی زود، گل فروشی محلی استعداد او را کشف می کند و ویکتوریا می فهمد که قادر است با انتخاب گل برای افراد، به آن ها کمک کند. اما اتفاقی اسرارآمیز باعث می شود ویکتوریا به کمبود اصلی خود در زندگی بیندیشد. زمانی که او به اجبار با رازی دردناک از گذشته مواجه می شود، باید انتخاب کند که آیا فرصتی دوباره برای خوشبخت بودن، ارزش به خطر انداختن همه چیز را دارد یا خیر.
4 /10
4

زبان گل ها

کتاب زبان گل ها، رمانی عاشقانه نوشته ی ونسا دیفن باخ است که اولین بار در سال 2011 وارد بازار نشر شد. هر کدام از گل ها، برای انتقال مفهوم عاشقانه ی مخصوصی به کار می روند: گل شونگ برای سرسپردگی، گل ستاره ای برای شکیبایی و رزهای قرمز برای عشق آتشین. اما این زبان لطیف در زندگی ویکتوریا جونز، بیشتر برای ابراز اندوه، بی اعتمادی و تنهایی کاربرد داشته است. او که کودکی اش را در پرورشگاه گذرانده، اکنون نمی تواند به کسی نزدیک شود و تنها راه ارتباطش با دنیای پیرامون، گل ها و مفاهیم آن ها است. ویکتوریا اکنون هجده ساله شده و باید پرورشگاه را ترک کند. اما او جایی برای رفتن ندارد و شب ها را در یک پارک به صبح می رساند؛ پارکی که ویکتوریا در آن، باغچه ای کوچک برای خود به وجود می آورد. خیلی زود، گل فروشی محلی استعداد او را کشف می کند و ویکتوریا می فهمد که قادر است با انتخاب گل برای افراد، به آن ها کمک کند. اما اتفاقی اسرارآمیز باعث می شود ویکتوریا به کمبود اصلی خود در زندگی بیندیشد. زمانی که او به اجبار با رازی دردناک از گذشته مواجه می شود، باید انتخاب کند که آیا فرصتی دوباره برای خوشبخت بودن، ارزش به خطر انداختن همه چیز را دارد یا خیر.

ونسا دیفن باخنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی