پنج اقلیم حضور

شالوده مقالات این کتاب بر اساس زاویه دید داریوش شایگان نسبت به خصلت شاعرانگی ایرانیان پی ریزی شده است. بر این محورِ پرسشی که ارج و منزلت ایرانیان در قبال بزرگان ادبشان حاصل چه برداشتی است؟ غرض از این قلم فرسایی، سنجش و تحلیل ارتباط ایرانیان با شاعران ارجمندشان است، بلاخص آنانکه طی قرون و اعصار به پایگاهی اساطیری اعتلاء یافته‌اند...
6 /10
6

پنج اقلیم حضور

شالوده مقالات این کتاب بر اساس زاویه دید داریوش شایگان نسبت به خصلت شاعرانگی ایرانیان پی ریزی شده است. بر این محورِ پرسشی که ارج و منزلت ایرانیان در قبال بزرگان ادبشان حاصل چه برداشتی است؟ غرض از این قلم فرسایی، سنجش و تحلیل ارتباط ایرانیان با شاعران ارجمندشان است، بلاخص آنانکه طی قرون و اعصار به پایگاهی اساطیری اعتلاء یافته‌اند...

داریوش شایگاننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی