کتاب پس کوچه

پس‌كوچه: جايي كه كوچه نيست. نام اين كتاب كه داريد مي‌خوانيد. در يك تعداد صفحه و با يك قيمت پشت جلد. كتابي است به زبان طنز كه با لغات وكلمات شوخي مي‌كند. طنز: خودآزاري. كسي كه مرتكب نوشتن طنز مي‌شود علاوه‌ بر آن‌كه خودش يك چيز‌ي‌اش مي‌شود و ايضا خودش يك جايش مي‌خارد ( مثلا سرش يا پايش ) خودش هم با خودش دشمني دارد. طنز اساسا باعث مي‌شود هم ديگران بخندند، هم... كتاب: نخواندني. آن‌چه براي خوانده نشدن و حتي ديده نشدن روانه‌ي بازار مي‌شود. اصولا خوانذنش و خريدنش هيچ‌وقت مد نبوده طي يك دهه‌ي اخير همان مد نبودن هم از مد افتاده است! يعني كسي به آن فكر هم نمي‌كند كه يادش بيايد نخريدنش مد شده يا نشده!
4 /10
4

کتاب پس کوچه

پس‌كوچه: جايي كه كوچه نيست. نام اين كتاب كه داريد مي‌خوانيد. در يك تعداد صفحه و با يك قيمت پشت جلد. كتابي است به زبان طنز كه با لغات وكلمات شوخي مي‌كند. طنز: خودآزاري. كسي كه مرتكب نوشتن طنز مي‌شود علاوه‌ بر آن‌كه خودش يك چيز‌ي‌اش مي‌شود و ايضا خودش يك جايش مي‌خارد ( مثلا سرش يا پايش ) خودش هم با خودش دشمني دارد. طنز اساسا باعث مي‌شود هم ديگران بخندند، هم... كتاب: نخواندني. آن‌چه براي خوانده نشدن و حتي ديده نشدن روانه‌ي بازار مي‌شود. اصولا خوانذنش و خريدنش هيچ‌وقت مد نبوده طي يك دهه‌ي اخير همان مد نبودن هم از مد افتاده است! يعني كسي به آن فكر هم نمي‌كند كه يادش بيايد نخريدنش مد شده يا نشده!

ابراهیم رهانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی