سرگذشت فیزیک نوین

هدف کتابی که پیش روی شماست، سرگذشت فیزیک نوین، بیشتر شناساندن فیزیک معاصر است نه فهماندن آن. فیزیکی که با صفاتی مانند دشوار. پیش‌بینینشدنی، گستاخ و واکنشگر شناخته شده است. وانگهی این سخن‌ها تازه نیست. تاریخ فیزیک سرگذشتی پر از پیکار و نفی و اثبات است و پر از شاهراه‌ها و بن‌بست‌هاست.
5 /10
5

سرگذشت فیزیک نوین

هدف کتابی که پیش روی شماست، سرگذشت فیزیک نوین، بیشتر شناساندن فیزیک معاصر است نه فهماندن آن. فیزیکی که با صفاتی مانند دشوار. پیش‌بینینشدنی، گستاخ و واکنشگر شناخته شده است. وانگهی این سخن‌ها تازه نیست. تاریخ فیزیک سرگذشتی پر از پیکار و نفی و اثبات است و پر از شاهراه‌ها و بن‌بست‌هاست.

میشل بیزونسکینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی