عشق اول و 2 داستان دیگر

این داستان از جوانی خود تورگنیف مایه می گیرد. نویسنده، به ماجرای اوّلین دلدادگی خود را به صورت داستان پرداخته است. دختری که در داستان زیناییدا نام دارد در حقیقت یکاترینالوونا شاخوتسکایا نام داشته است و پرنسسی بوده است بی چیز...
7 /10
7

عشق اول و 2 داستان دیگر

این داستان از جوانی خود تورگنیف مایه می گیرد. نویسنده، به ماجرای اوّلین دلدادگی خود را به صورت داستان پرداخته است. دختری که در داستان زیناییدا نام دارد در حقیقت یکاترینالوونا شاخوتسکایا نام داشته است و پرنسسی بوده است بی چیز...

ایوان تورگنیفنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی