در ستایش تاریکی

Caracterizan las paginas de "El hacedor" el cruce de generos (relatos, ensayos у poemas) у la diversidad tematica. Homero у Dante alternan con Rosas у Facundo; la fantasia que inventa laberintos ineditos, con la cronica de sucesos aparentemente triviales pero cargados de insospechadas significaciones; el particularismo criollo, con la universalidad historica que abarca tanto la simbologia oriental como la cultura europea. "De cuantos libros he entregado a la imprenta - escribio el propio Jorge Luis Borges - ninguno, creo, es tan personal como esta colectiva у desordenada "silva de varia leccion".
5 /10
5

در ستایش تاریکی

Caracterizan las paginas de "El hacedor" el cruce de generos (relatos, ensayos у poemas) у la diversidad tematica. Homero у Dante alternan con Rosas у Facundo; la fantasia que inventa laberintos ineditos, con la cronica de sucesos aparentemente triviales pero cargados de insospechadas significaciones; el particularismo criollo, con la universalidad historica que abarca tanto la simbologia oriental como la cultura europea. "De cuantos libros he entregado a la imprenta - escribio el propio Jorge Luis Borges - ninguno, creo, es tan personal como esta colectiva у desordenada "silva de varia leccion".

خورخه لوئیس بورخسنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی