فن سماع طبیعی ازشفاء ابن سینا

کتاب فن سماع طبیعی از کتاب شفا/ اگر در جهان هیچ تغییر و تبدیلی دیده نمی شد کسی به تحصیل علم نیازمند نمی گردید و تقریبا موضوعی برای علم و حکمت نبود و می توان گفت علت اینکه مردم دنبال علم رفته اند همین بوده است که جهان را همواره در تغییر و تبدیل دیده اند ولی با اینکه در این باب معلومات بسیار بدعت بدست آمده است هنوز بجائی نرسیده ایم و این رشته سر دراز دارد.
7 /10
7

فن سماع طبیعی ازشفاء ابن سینا

کتاب فن سماع طبیعی از کتاب شفا/ اگر در جهان هیچ تغییر و تبدیلی دیده نمی شد کسی به تحصیل علم نیازمند نمی گردید و تقریبا موضوعی برای علم و حکمت نبود و می توان گفت علت اینکه مردم دنبال علم رفته اند همین بوده است که جهان را همواره در تغییر و تبدیل دیده اند ولی با اینکه در این باب معلومات بسیار بدعت بدست آمده است هنوز بجائی نرسیده ایم و این رشته سر دراز دارد.

محمدعلی فروغینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی