جریان شناسی عرفان ابن عربی

هدف اصلی در این کتاب، ترسیم اصول و فراز و نشیب های مکتب ابن عربی در حوزه زبان و ادبیات فارسی است. این کتاب به دنبال نشان دادن ارتباط ابن عربی با هر یک از شاعران و ادیبان ایرانی به صورت مستقل و منفرد نیست، بلکه در صدد آن است تا پیوستگی اعضای این مکتب را به عنوان یک جریان بررسی و عناصر مشترک و متفاوت آثار آن را تحلیل و سهم افکار ایرانی را در ابتکارات ادبی محی الدین مشخص کند.
4 /10
4

جریان شناسی عرفان ابن عربی

هدف اصلی در این کتاب، ترسیم اصول و فراز و نشیب های مکتب ابن عربی در حوزه زبان و ادبیات فارسی است. این کتاب به دنبال نشان دادن ارتباط ابن عربی با هر یک از شاعران و ادیبان ایرانی به صورت مستقل و منفرد نیست، بلکه در صدد آن است تا پیوستگی اعضای این مکتب را به عنوان یک جریان بررسی و عناصر مشترک و متفاوت آثار آن را تحلیل و سهم افکار ایرانی را در ابتکارات ادبی محی الدین مشخص کند.

مهدی حیدرینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی