اشارات سلوکی

کتاب اشارات سلوکی (وحیدنامه)/ تو قلعه وجودت را فتح کرده ای و کشور وجودت از مکردیو بد سرشت رهایی یافته است همه این رهایی و گشایش به دست توانای پیر عشق بوده است و باید سپاسگزار آن بارگاه و حضرت باشی.
7 /10
7
موضوع کتاب


اشارات سلوکی

کتاب اشارات سلوکی (وحیدنامه)/ تو قلعه وجودت را فتح کرده ای و کشور وجودت از مکردیو بد سرشت رهایی یافته است همه این رهایی و گشایش به دست توانای پیر عشق بوده است و باید سپاسگزار آن بارگاه و حضرت باشی.

علی اکبر بصیرینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی