گاه ناچیزی مرگ

این بنای خشت و گلی خانه ی من است. با گنبد کوتاهش، چیزی چون دمل برآمده از سینه ی بیابان. دورافتاده و تنگ. وقتی به قیلوله دراز می کشم باید خودم را کج کنم از بس این خانه تنگ و وقتی می ایستم دود آتش که زیر گنبد کوتاهش جمع می شود خفه ام می کند.
7 /10
7

گاه ناچیزی مرگ

این بنای خشت و گلی خانه ی من است. با گنبد کوتاهش، چیزی چون دمل برآمده از سینه ی بیابان. دورافتاده و تنگ. وقتی به قیلوله دراز می کشم باید خودم را کج کنم از بس این خانه تنگ و وقتی می ایستم دود آتش که زیر گنبد کوتاهش جمع می شود خفه ام می کند.

محمدحسن علواننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی