مغالطات و سنجش استدلال : استدلال ورزی و گفت وگوی نقادانه


کریستوفر ویلیام تیندیلنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی